Edukacja

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu

Adres:

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

www: www.wwszip.pl
e-mail: marketing@wwszip.pl

tel: 74 84 77 000

Założona w 1996 roku Wyższa Szkoła Zarządzania
i Przedsiębiorczości jest Uczelnią wyższą z siedzibą w Wałbrzychu. Studiuje u nas ponad 3500 studentów na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych.

Uczelnia obejmuje dwa wydziały, na których można studiować
4 kierunki, w tym Fizjoterapię, która przygotowuje do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie czynników terapeutycznych naturalnych, takich jak kinezyterapia, fizykoterapia czy też masaż leczniczy.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, dając szanse na zdobycie zawodu Fizjoterapeuty, jest szczególnie predysponowanym miejscem dla absolwentów kierunku Fizjoterapia
z uwagi na bliskość miejscowych uzdrowisk i sanatoriów.

Uczelnia stale współpracuje ramach organizacji praktyk zawodowych
na kierunku Fizjoterapia z tak renomowanymi instytucjami, jak Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu czy też Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Edmunda Biernackiego w Wałbrzychu.

© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
Projekt i wykonanie: www.reklama-walbrzych.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt.: Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego "Dla zdrowia-Sudety".
fot. Dawid Twardowski (góry) oraz PGU