Aktualności

2013-12-12

Spotkanie Rady Programowej Klastra Innowacyjnego

W dniu 11 grudnia br. w Wałbrzychu odbyło się spotkanie Rady Programowej Fundacji Klaster Innowacyjny „Dla zdrowia - Sudety”.

Tematem spotkania było podsumowanie realizacji zadania publicznego ”Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego Dla zdrowia –Sudety”, które obejmowało prezentację dotychczasowych działań oraz omówienie raportu z ewaluacji projektu, autorstwa prof. Małgorzaty Markowskiej.

 

© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
Projekt i wykonanie: www.reklama-walbrzych.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt.: Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego "Dla zdrowia-Sudety".
fot. Dawid Twardowski (góry) oraz PGU