Aktualności

2013-10-09

Spotkanie Rady Programowej Klastra Innowacyjnego

W dniu 4 października br. w Wałbrzychu odbyło się spotkanie Rady Programowej Fundacji Klaster Innowacyjny „Dla zdrowia - Sudety”.

Tematem spotkania było podsumowanie pierwszego etapu realizacji zadania publicznego ”Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego Dla zdrowia –Sudety” oraz prezentacja dotychczasowych działań, jak również szczegółowe omówienie przeprowadzenia kolejnego etapu.

Na spotkaniu w jednogłośnym głosowaniu wybrano również Przewodniczącego Rady Programowej, którym został Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia WWSZiP, dr Bogusław Bałuka.

 

 

© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
Projekt i wykonanie: www.reklama-walbrzych.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt.: Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego "Dla zdrowia-Sudety".
fot. Dawid Twardowski (góry) oraz PGU